آدرس کارخانه

آدرس :کارخانه : تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان ۱۷، پلاک ۱۲۲

شماره تماس : ۵۵۲۷۶۵۳۴ – ۵۵۲۶۰۷۵۰

شماره فکس : ۵۵۲۵۴۶۳۲

آدرس دفتر مرکزی

آدرس دفتر مرکزی : تهران ، خیابان حافظ ، چهارراه عزیزخان ، پلاک ۱۴۵

شماره تماس : ۶۶۷۴۲۶۸۲ – ۶۶۷۳۹۲۹۲

شماره فکس : ۶۶۷۲۶۷۶۲

آدرس فروشگاه و نمایشگاه شعبه ۲

آدرس فروشگاه و نمایشگاه شعبه ۲: تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، پاساژ‌مبل رویال مکث

شماره تماس : ۵۵۲۶۳۰۷۴