سری لیارز 02-01

پایه میز با قابلیت تنظیم ارتفاع الکتریکی ، با تنظیم دستی طول میز

قابلیت تحمل 100 کیلو وزن

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 06-05

میز مدیریتی مناسب برای دفتر کار

دارای شلف بر روی جداره بیرونی

دارای دو کشو و طبقه داخلی پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 08-07

میز کنفرانس چهار ، شش و هشت نفره

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 10-09

کردنزای مدیریتی دارای دو کمد طبقه بندی شده و دو قفسه

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 12-11

میز مدیریتی مناسب برای دفتر کار

دارای شلف بر روی جداره بیرونی

دارای دو کشو

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رومان 20-19

میز مدیریتی مناسب برای دفتر کار

دارای کمد بر روی کنسول بغل

دارای چهار کشو و نورپردازی بر روی نمای بیرونی و داخلی میز

ELECTRONICS

سری لیارز 02-01

پایه میز با قابلیت تنظیم ارتفاع الکتریکی ، با تنظیم دستی طول میز

قابلیت تحمل 100 کیلو وزن

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 06-05

میز مدیریتی مناسب برای دفتر کار

دارای شلف بر روی جداره بیرونی

دارای دو کشو و طبقه داخلی پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 08-07

میز کنفرانس چهار ، شش و هشت نفره

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 10-09

کردنزای مدیریتی دارای دو کمد طبقه بندی شده و دو قفسه

پایه فلزی و روکش ممبران

سری رزیک 12-11

میز مدیریتی مناسب برای دفتر کار

دارای شلف بر روی جداره بیرونی

دارای دو کشو

پایه فلزی و روکش ممبران

GAMING COLLECTION

Sony Playstation 4 Dualshok Controller

INNOVATIVE GADGETS

OUR PARTNERS

Vitra
Magisso
Louis Poulsen
KLÖBER
Joseph Joseph
Hay
Flos
Eva Solo
Alessi